کلوزهای بیمه مسئولیت ایران

کلوزهای بیمه مسئولیت ایران

تبصره یک

تعهد بیمه گر در قرارداد بیمه، شامل تمامی کارکنان زیان دیده و حوادث احتمالی است. بیمه گر در این قرارداد متعهد می شود که در صورت وقوع هر گونه حادثه یا زیان به کارکنان، مسئولیت خود جبران خسارت ها بر عهده بگیرد. تعهد بیمه گر در اینجا به معنای ارائه خدمات بیمه ای و پرداخت تمامی هزینه های مربوط به بیمه نمی باشد. بلکه معنای آن این است که بیمه گر منوط به شرایط و مقررات خاصی است و تنها موظف به جبران خسارت هایی است که تعیین شده است. این تعهد بیمه گر را محدود به حداکثر مبلغ مشخص شده در شرایط خصوصی و قرارداد تعیین می کند و هیچ تعهد بیشتری را ندارد. به عبارت دیگر، بیمه گر تنها موظف است که بر اساس شرایط و قرارداد موجود، حداکثر مبلغی را که تعیین شده است، پرداخت کند و مسئولیت بیشتری در قبال زیان دیدگان نخواهد داشت.

تبصره دو

پوشش تعهد دیات به عنوان یکی از انواع بیمه‌های جانی، به خانواده‌ها در صورت فوت فرد خانواده کمک مالی می‌کند. در بیمه دیه، یک مبلغ از پول به عنوان دیه برای خانواده فوت کننده پرداخت می‌شود. و پوشش افزایش ریالی این دیه این امکان را م یدهد که با افزایش نرخ دیه نرخ بیمه نامه هم تغییر کند و مطابق با دیه ی جاری تطبیق پیدا کند.در صورت خریداری پوشش بیمه‌ای افزایش ریالی دیه، تعهدات پوشش تعهد دیات و دیات غیر مسری به همان میزان افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، در صورت وقوع حادثه و فوت فرد، خانواده می‌تواند از مبلغ بیمه بیشتری برای تامین نیازهای خود استفاده کند. این امکان به خانواده‌ها کمک می‌کند تا در مواجهه با مشکلات مالی پس از فوت یکی از اعضای خانواده، بهترین راه حل را انتخاب کنند.

کلوزهای بیمه مسئولیت ایران

پوشش ماموریت خارج از کارگاه

پوشش ماموریت خارج از کارگاه یک نوع بیمه است که به کارکنان یک سازمان پوشش می دهد و در صورت وقوع حادثه یا صدمه در حین انجام ماموریت های خارج از محل کار، به آنها تسهیلات بیمه ای ارائه می دهد. این پوشش شامل صدمات بدنی است که به کارکنان وارد می شود و توسط بیمه گذار تحت پوشش قرار می گیرد. با ارائه یک اعلام کتبی از افرادی که در ماموریت ها شرکت می کنند، بیمه گذار می تواند این پوشش را فعال کند. با این حال، صدمات بدنی که ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری هستند معمولاً استثناء می شوند، مگر اینکه پوششی خاص برای آنها خریداری شده باشد.

پوشش وسیه نقلیه موتوری

پوشش وسیه نقلیه موتوری به عنوان یک نوع بیمه، جبران خسارت های وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی را پوشش می دهد. این نوع بیمه در ایران براساس رای مراجع ذیصلاح در شمول تعهدات قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را تحت پوشش قرار می دهد. اگر صندوق تامین خسارت های بدنی نیز وجود نداشته باشد و بیمه گذار در بروز حادثه مسئولیت داشته باشد، مسئولیت بیمه گذار متناسب با درصد مسئولیت وی تحت پوشش قرار می گیرد. این پوشش به کارکنان و رانندگان وسایل نقلیه موتوری امکان می دهد تا در صورت وقوع حادثه، خسارات وارده به خود و دیگران را تحت پوشش بیمه قرار داده و جبران آنها را دریافت کنند.

موارد مفید دیگر:

درباره ی njyuopqwrx