مدارک لازم برای گرفتن دیه از شرکت بیمه ایران

مدارک لازم برای گرفتن دیه از شرکت بیمه ایران

دیه یکی از حقوقی است که به عنوان تعویض خسارت در صورت فوت یا آسیب دیدگی شخصی به توسط متضرر یا وراثت برای خانواده ایجاد می‌شود. در ایران، بیمه ایران یکی از شرکت‌های بیمه است که این خدمات را ارائه می‌دهد.

برای دریافت دیه از شرکت بیمه ایران، برخی از مدارک لازم و ضروری وجود دارد که باید توسط متقاضی تهیه شود. این مدارک عبارتند از:

شناسنامه متقاضی:

شناسنامه کامل و معتبر متقاضی باید به شرکت بیمه ایران ارائه شود. این شناسنامه باید شامل اطلاعات شخصی متقاضی مانند نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد و کد ملی باشد.

شناسنامه فوت یا آسیب دیده:

در صورتی که متقاضی دیه را به عنوان جانبای فوت یا آسیب دیده درخواست می‌کند، شناسنامه متوفی یا آسیب دیده نیز باید تهیه و به شرکت بیمه ایران ارائه شود.

حکم دادگاه:

در صورتی که متقاضی در جریان رسیدگی قضایی به موردی است که منجر به فوت یا آسیب دیدگی او شده است، حکم دادگاه مربوطه باید به شرکت بیمه ایران ارائه شود. این حکم باید تایید شده و قطعی باشد.

شاهدان:

برخی از شرکت‌های بیمه، برای تایید واقعیت حادثه و فوت یا آسیب دیدگی، نیاز به حضور و تأیید شاهدان دارند. بنابراین، متقاضی ممکن است نیاز به حضور شاهدان داشته باشد و مدارک شناسایی آنها نیز باید تهیه و به شرکت بیمه ایران ارائه شود.

فرم درخواست:

شرکت بیمه ایران برای دریافت دیه، فرمی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که باید به طور کامل تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز ارائه شود.

در نهایت، پس از ارائه تمامی مدارک لازم به شرکت بیمه ایران، در صورت تأیید و رعایت تمامی شرایط، متقاضی برای دریافت دیه و خسارت مربوطه وجه مشخص و تعیین شده را دریافت خواهد کرد.

به طور کلی، دریافت دیه از شرکت بیمه ایران نیاز به تهیه و ارائه مدارک لازم دارد و بررسی دقیقی بر روی این مدارک صورت می‌گیرد. بنابراین، متقاضیان باید از این مدارک آگاه باشند و آنها را به طور کامل و صحیح تهیه کنند تا بتوانند به طور سریع و بدون مشکل دیه خود را دریافت کنند.

مدارک لازم برای گرفتن دیه از شرکت بیمه ایران

موارد مفید دیگر:

درباره ی njyuopqwrx